Avukat Gulnur Erdogan Kisisel Web Sitesi

   
   

Adres:
 
Gaziosmanpaşa Bul. Esen Han  No.9/305 Alsancak-İzmir TÜRKİYE
Telefon: +90 (232) 446 57 57
Fax: +90 (232) 445 20 14
Gsm: +90 (532) 598 49 39
E-Mail: gulnur@gulnurerdogan.av.tr
info@gulnurerdogan.av.tr

Seminerler

Aşağıdaki Seminerler Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı 2007 Güz Döneminde Sunulmuştur.

  1. 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasında Yasal Mal Rejimi_Edinilmiş Mallara Katılma
  2. KREDİ KARTLARINDA VERİLEN TEMİNATIN NİTELİĞİ GARANTİ ve KEFALET SÖZLEŞMELERİ KARAR İNCELEMESİ (Yargıtay HGK. 2001/19–534 E. 2001/583 K. 04.07.2001 T.)
  3. 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Md.61/A-b SUÇUNUN İNCELENMESİ