Avukat Gulnur Erdogan Kisisel Web Sitesi

   
   

Adres:
 
Gaziosmanpaşa Bul. Esen Han  No.9/305 Alsancak-İzmir TÜRKİYE
Telefon: +90 (232) 446 57 57
Fax: +90 (232) 445 20 14
Gsm: +90 (532) 598 49 39
E-Mail: gulnur@gulnurerdogan.av.tr
info@gulnurerdogan.av.tr

Yayınlanmış Makaleler

1. Sosyal Devlette Sanat ve Sanatçının Korunması

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 74, Ocak-Şubat 2008, Sayfa: 191-225 (ISSN 1304-2408).

2. Bireysel Silahlanma, Yaşama Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Hukuk Gündemi Dergisi (Ankara Barosu), Sayı: 7, Bahar 2007, Sayfa: 80-86, (ISSN 1306-2867).

3. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 78, Eylül-Ekim 2008, Sayfa: 123-165 (ISSN 1304-2408).

4. Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz)

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 83, Temmuz-Ağustos 2009, Sayfa: 318-352 (ISSN 1304-2408).

5. Çevre Politikalarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi ve Çevre Sorunları

İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 73  Sayı: 2 Nisan 2009, Sayfa: 17-74 (ISSN 1305-757X).

6. Benthem Hollanda Karar incelemesi

Haluk Konuralp Anısına Armağan,
Sayı: Ankara, 2009, Sayfa: 921-933
ISBN 978-975-464-508-8 (Takım.)  ISBN 978-975-464-510-1 (2. Cilt)


7. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Davranışlarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi

2012. Uluslararası Kongre - İşyerinde Psikolojik Taciz 10-20 Nisan, İzmir
Bilim İnsanları Derneği
Sayfa: 84-150